Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2017      zde ke stažení            

 

Rozpočet Tovačov

Daňové
78,92 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet31 040 000 Kč
Upravený rozpočet33 379 700 Kč
Skutečné plnění28 916 713 Kč
Plnění86,63 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 12 000 000 13 100 000 10 324 079 78,81
Daň z příjmů práv. osob 5 800 000 5 800 000 5 359 541 92,41
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 5 200 000 5 200 000 5 465 768 105,11
Daň z nemovitých věcí 3 100 000 3 100 000 2 326 892 75,06
Poplatek za provoz systému KO 1 565 000 1 565 000 1 465 453 93,64
Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů 1 200 000 455 000 454 312 99,85
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 600 000 600 000 448 169 74,69
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 500 000 500 000 282 198 56,44
Daň z příjmů práv. osob za obce 500 000 727 700 727 700 100,00
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 200 000 200 000 22 467 11,23
Správní poplatky 200 000 200 000 184 580 92,29
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 90 000 90 000 44 296 49,22
Poplatek ze psů 69 000 69 000 64 375 93,30
Poplatek ze užívání veř. prostr. 15 000 15 000 7 272 48,48
Poplatek ze vstupného 1 000 1 000 0 0,00
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. 0 557 000 557 004 100,00
Daň z hazardních her 0 1 200 000 1 182 607 98,55
Celkem 31 040 000 33 379 700 28 916 713 86,63
sestaveno ke dni 30. 9. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.