Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 11. 2017      zde ke stažení            

 

Rozpočet Tovačov

Daňové
77,06 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet31 040 000 Kč
Upravený rozpočet33 379 700 Kč
Skutečné plnění34 157 085 Kč
Plnění102,33 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 12 000 000 13 100 000 13 031 800 99,48
Daň z příjmů práv. osob 5 800 000 5 800 000 5 785 919 99,76
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 5 200 000 5 200 000 6 752 546 129,86
Daň z nemovitých věcí 3 100 000 3 100 000 2 389 765 77,09
Poplatek za provoz systému KO 1 565 000 1 565 000 1 490 830 95,26
Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů 1 200 000 455 000 458 116 100,68
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 600 000 600 000 562 151 93,69
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 500 000 500 000 282 198 56,44
Daň z příjmů práv. osob za obce 500 000 727 700 727 700 100,00
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 200 000 200 000 22 467 11,23
Správní poplatky 200 000 200 000 195 030 97,52
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 90 000 90 000 44 296 49,22
Poplatek ze psů 69 000 69 000 64 459 93,42
Poplatek ze užívání veř. prostr. 15 000 15 000 16 488 109,92
Poplatek ze vstupného 1 000 1 000 0 0,00
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. 0 557 000 578 751 103,91
Daň z hazardních her 0 1 200 000 1 754 569 146,21
Celkem 31 040 000 33 379 700 34 157 085 102,33
sestaveno ke dni 30. 11. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.