Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 10. 2017      zde ke stažení            

 

Rozpočet Tovačov

Nedaňové
13,35 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet5 738 600 Kč
Upravený rozpočet6 334 038 Kč
Skutečné plnění5 299 481 Kč
Plnění83,67 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2 543 200 2 566 200 2 184 609 85,13
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 547 400 1 523 400 1 539 050 101,03
Příjmy z pronájmu pozemků 845 000 855 000 93 069 10,89
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 530 500 248 800 333 049 133,86
Přijaté neinvestiční dary 100 000 144 000 144 000 100,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 70 500 79 800 105 910 132,72
Příjmy z pronájmu movitých věcí 47 000 47 000 52 461 111,62
Příjmy z úroků 40 000 40 000 15 892 39,73
Příjmy z prodeje zboží 15 000 115 000 175 217 152,36
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 11 000 22 990 209,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend 0 348 855 348 855 100,00
Odvody příspěvkových organizací 0 169 310 169 310 100,00
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0 26 673 28 819 108,05
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 9 000 9 000 100,00
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona 0 150 000 77 250 51,50
Celkem 5 738 600 6 334 038 5 299 481 83,67
sestaveno ke dni 31. 10. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.