Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2017      zde ke stažení            

 

Rozpočet Tovačov

Nedaňové
12,99 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet5 738 600 Kč
Upravený rozpočet6 334 038 Kč
Skutečné plnění4 758 933 Kč
Plnění75,13 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2 543 200 2 566 200 1 921 944 74,89
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 547 400 1 523 400 1 398 346 91,79
Příjmy z pronájmu pozemků 845 000 855 000 87 124 10,19
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 530 500 248 800 263 511 105,91
Přijaté neinvestiční dary 100 000 144 000 125 000 86,81
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 70 500 79 800 109 278 136,94
Příjmy z pronájmu movitých věcí 47 000 47 000 48 551 103,30
Příjmy z úroků 40 000 40 000 14 450 36,13
Příjmy z prodeje zboží 15 000 115 000 147 535 128,29
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 11 000 10 890 99,00
Příjmy z podílů na zisku a dividend 0 348 855 348 855 100,00
Odvody příspěvkových organizací 0 169 310 169 310 100,00
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0 26 673 27 889 104,56
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 9 000 9 000 100,00
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona 0 150 000 77 250 51,50
Celkem 5 738 600 6 334 038 4 758 933 75,13
sestaveno ke dni 30. 9. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.