#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Formuláře, žádost o dotaci

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

 

Ohlášení - odstranění                                                       zde ke stažení

Ohlášení stavby                                                                 zde ke stažení

Ohlášení záměru                                                               zde ke stažení

Oznámení - změny v užívání stavby                             zde ke stažení

Společné - oznámení o záměru                                      zde ke stažení

Text vyhlášky - 503 - 2006                                                zde ke stažení

Žádost o povolení předčas. už. stavby                          zde ke stažení

Žádost o stavební povolení                                             zde ke stažení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu                      zde ke stažení

žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo

scelování pozemku                                                           zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu     zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby          zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu

užívání stavby                                                                    zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití účelu    zde ke stažení

Žádost o vydání společného povolení                            zde ke stažení