#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Formuláře, žádost o dotaci

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí

 

Ohlášení odstranění                                                         zde ke stažení

Ohlášení stavby                                                                 zde ke stažení

Oznámení záměru (územní souhlas)                            zde ke stažení

Oznámení změny v užívání stavby                               zde ke stažení

Společné oznámení záměru 

(územní souhlas a ohlášení)                                           zde ke stažení

 

Žádost o povolení předčasného užívání stavby         zde ke stažení

Žádost o stavební povolení                                             zde ke stažení

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu                      zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo

scelování pozemků                                                           zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu     zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby          zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu

užívání stavby  na území                                                  zde ke stažení

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území   zde ke stažení

Žádost o vydání společného povolení                            zde ke stažení