#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.5.2018              zde ke stažení

Rozpočet Tovačov

Daňové
76,95 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet31 040 000 Kč
Upravený rozpočet37 249 700 Kč
Skutečné plnění38 722 733 Kč
Plnění103,95 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 12 000 000 14 200 000 14 284 919 100,60
Daň z příjmů práv. osob 5 800 000 5 800 000 7 042 450 121,42
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 5 200 000 6 989 000 7 573 856 108,37
Daň z nemovitých věcí 3 100 000 3 500 000 3 534 242 100,98
Poplatek za provoz systému KO 1 565 000 1 565 000 1 492 778 95,39
Zrušený odvod z výher. hracích přístrojů 1 200 000 459 000 458 116 99,81
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 600 000 600 000 610 904 101,82
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon 500 000 500 000 282 198 56,44
Daň z příjmů práv. osob za obce 500 000 727 700 727 700 100,00
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 200 000 200 000 22 467 11,23
Správní poplatky 200 000 200 000 198 720 99,36
Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů 90 000 90 000 44 355 49,28
Poplatek ze psů 69 000 69 000 64 459 93,42
Poplatek ze užívání veř. prostr. 15 000 15 000 26 340 175,60
Poplatek ze vstupného 1 000 1 000 0 0,00
Příjmy úhr. za dobýv. nerostů a popl. za geo. pr. 0 579 000 578 751 99,96
Daň z hazardních her 0 1 755 000 1 780 478 101,45
Celkem 31 040 000 37 249 700 38 722 733 103,95
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.