#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.5.2018              zde ke stažení

Rozpočet Tovačov

Nedaňové
13,78 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet5 738 600 Kč
Upravený rozpočet6 890 999 Kč
Skutečné plnění6 936 301 Kč
Plnění100,66 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás 2 543 200 2 578 800 2 589 852 100,43
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 547 400 1 680 700 1 796 712 106,90
Příjmy z pronájmu pozemků 845 000 858 000 857 259 99,91
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 530 500 452 400 452 379 100,00
Přijaté neinvestiční dary 100 000 193 461 193 461 100,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 70 500 104 400 106 286 101,81
Příjmy z pronájmu movitých věcí 47 000 64 000 68 316 106,74
Příjmy z úroků 40 000 40 000 18 729 46,82
Příjmy z prodeje zboží 15 000 192 400 197 083 102,43
Příjmy z podílů na zisku a dividend 0 348 855 348 855 100,00
Odvody příspěvkových organizací 0 169 310 169 310 100,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 22 000 22 990 104,50
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. 0 27 673 28 819 104,14
Sankční platby př. od jiných subjektů 0 9 000 9 000 100,00
Příjem z úhrad podle §32a horního zákona 0 150 000 77 250 51,50
Celkem 5 738 600 6 890 999 6 936 301 100,66
sestaveno ke dni 31. 12. 2017

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.