#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Samospráva

-  je způsob řízení určitého celku, kdy daný subjekt o alespoň některých svých záležitostech rozhoduje sám autonomním způsobem, tedy „spravuje se sám“. Opakem samosprávy je výkon správy (rozhodování o určitých záležitostech) jiným, vnějším subjektem. Výhodou samosprávy je, že je blíže spravovanému subjektu než vnější a centrální řízení, a proto by měla být při zabezpečování lokálních či zájmově vymezených záležitostí efektivnější a levnější.

 

Ve městě Tovačov jsou dle Zákona o obcích zřízeny tyto orgány:

Zastupitelstvo města
- je obecné označení pro přímo volený zákonodárný sbor na úrovni obcí, měst (včetně jejich částí nebo městských obvodů) a krajů. V České republice jsou všechna zastupitelstva volena na 4 roky.

Rada města
- je v systému místní samosprávy orgán volený zatupiteli města ke správě města či obce. Jednotliví radní většinou mají na starost různé oblasti (finance, rozvoj, kulturu aj.), jejich rozhodnutí však většinou musí schválit hlasováním zastupitelstvo. V městské radě je zahrnut také starosta a jeho zástupce/zástupci.

 

Výbory a komise

Zastupitelstvo města zřizuje dva výbory:

Finanční výbor
Ing. Milan Trnkal - předseda výboru
členové: Ing. Bohumír Vykoupil, Mgr. Veronika Zavadilová, Bc. Milan Blaho, Ladislava Čotková
zapisovatel: Alena Nemravová
 

Kontrolní výbor
Bc. Rostislav Hrdiborský - předseda výboru
členové: Roman Guném, Ing. Petra Hirschová, Lada Křepelková, Bohdana Zapletálková
zapisovatel: Emílie Doleželová


 

 

Rada města zřizuje čtyři komise:

Komise pro styk s veřejností
Zdenka Dopitová - předseda komise
členové: Miroslava Blaťáková, Lenka Čechová, Jana Halířová, Dagmar Charvátová, Jarmila Zavadilová, Pavel Bezděk

 

Komise pro rodinu
MUDr. Dagmar Bouchalová- předseda komise
členové: Jana Chorá, Eva Janáčová, Mgr. Jitka Lehká, Marie Polčáková, Mgr. Jana Jeklová, Alena Zavadilová, Bc. Kamila Zbožínková, Mgr. Marie   Zavadilová, Iveta Kohnová
 

 

Komise pro mládež, kulturu a sport
Mgr. Petr Vrána - předseda komise
členové:  Zdenka Ludvová,  Jiří Kohn,  Mgr. Arana Nosálová,  Květa Zajícová, Oldřich Zajíc, Mgr. Petr Velický, Alena Skoupilová, Jarmila Kyasová, Alena Čechmánková, Miroslav Peřina, 

 

Komise stavební, dopravy a životního prostředí
Jaroslav Vrána  - předseda komise
členové: Antonín Borek, Marcela Formánková,  Ing. Martin Lehký,  Marek Matula, Ing. Petr Pumprla,