Město Tovačov

Informace k úhradě místního poplatku za odpady a psy za rok 2021

Místní poplatek za odpady a psy je možné uhradit i převodem z účtu, prosíme, přečtěte si informace níže

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2021 činí 700,-- Kč a je splatný do 30. června.

Občanům, kteří se zapojili do Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství je udělena sleva dle množství vytříděného odpadu v pytlech.

Pokud budete chtít tento místní poplatek hradit převodem z vašeho účtu, informujte se na správnou částku k úhradě a variabilní symbol, který je důležitý pro identifikaci platby.

 

I místní poplatek ze psů je možno uhradit převodem z účtu. Je také důležité se informovat na správnou částku /liší se dle trvalého pobytu držitele psa – dům – byt - věk držitele/ a variabilní symbol pro úhradu. Poplatek ze psů je splatný do 31. března.

 

Číslo účtu pro bezhotovostní převod na účet Města Tovačova je 1883120309/0800.

Variabilní symbol a částku Vám sdělíme na tel. č. 581706954

nebo e-mail hrazdilová@tovacov.cz

 

Pokud budete chtít místní poplatky hradit osobně na pokladně městského úřadu, prosíme,

sledujte otevírací dobu MěÚ, která v současné době omezená:

 

Provozní doba úřadu

Pondělí    8,00 – 10,00 hod., 14,00 – 17,00 hod.

Středa     8,00 – 10,00 hod., 14,00 – 17,00 hod.

 

 

Připomínáme, že změny které mají vliv na výši místního poplatku za odpady je třeba ohlásit tj. změna trvalého pobytu, narození atd.

U psů ohlásit – úhyn psa, darování nebo nový pes.

 

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených příslušnou obecně závaznou vyhláškou nebo zákonem o místních poplatcích, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

 

U místního poplatku za užívání veřejného prostranství je nutné vždy ohlásit užívání tj. skládky, výkopové práce, umístění stavebních zařízení…

 

 

Běla Hrazdilová

Finanční odbor

Městský úřad Tovačov

Datum vložení: 28. 1. 2021 10:26
Datum poslední aktualizace: 28. 1. 2021 10:27
Autor: Ing. Bc. Dana Giblová

Aktuálně

Aktuální teplota

4.7.2022 05:17

Aktuální teplota:

18,7 °C

Vlhkost:

72,2 %

Rosný bod:

13,6 °C

Profil zadavatele

Povodňový plán

Povodňový plán

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

1203
První písemná zmínka
2460
Počet obyvatel
201
Metrů nad mořem
2278
hektarů